Het laboratorium Klinische Biologie AZ Delta hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

De persoonlijke gegevens die het labo ontvangt via invulformulieren (mutualiteitsgegevens, artsenregistratie, contactinformatie, e-mail) worden enkel gebruikt voor intern bedrijfsbeheer, met name patiƫntenadministratie, rapportering aan aanvragende geneesheren, tarificatie, facturatie, klantenregistratie en het sturen van informatie die daarmee verband houdt naar de klanten persoonlijk.

Informatie die opgegeven wordt in het kader van een sollicitatie, wordt met dit doel behandeld en bewaard, en dit met de grootste zorgvuldigheid. De algemene informatie die het labo ontvangt en opslaat kan worden gebruikt voor statistische analyse met als doel de geleverde diensten te verbeteren. Het labo zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de ontvangen gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Het laboratorium verbindt er zich toe de verzamelde data in geen geval te verkopen of te verhuren aan derden met het oog op commerciƫle doeleinden. De wet van 8 december 1992 geeft u recht op inzage en correctie van uw gegevens. U kunt hiervoor schriftelijk of via e-mail (dokterslabo@azdelta.be) contact opnemen met het laboratorium.