De dienst Laboratoriumgeneeskunde  AZ Delta bouwt mee aan integrale kwaliteitszorg voor de diagnose en de klinische ondersteuning van de patiëntenzorg. De dienstverlening van het laboratorium moet daarom voldoen aan de noden en vereisten van de patiënten en de gezondheidswerkers. Dit betekent dat de medewerkers van het klinisch laboratorium instaan voor het kwalitatief en kwantitatief beheersen van de afgeleverde stalen, de patiëntengegevens, de validatie en kalibratie van de apparatuur, de juistheid van de metingen en het tijdig rapporteren van de bevindingen naar de behandelende arts. Om dit te helpen realiseren beschikt het laboratorium van het AZ Delta over een operationeel kwaliteitssysteem. 

Sinds 2008 is het laboratorium AZ Delta geaccrediteerd volgens de Internationale ISO 15189 norm. De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, het Belgisch Accreditatiesysteem die zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. BELAC controleert of een klinisch laboratorium in overeenstemming is met voornoemde norm. Deze internationale kwaliteitsnorm is specifiek voor medische laboratoria. De accreditaties verleend door BELAC worden erkend door de Belgische staat en genieten daarenboven een internationale erkenning.

Het overzicht van de analyses waarvoor het laboratorium AZ Delta 382-MED geaccrediteerd is, vindt u terug op de BELAC website.

We streven er naar om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan patiënten en aanvragers. Bent u niet helemaal tevreden over de werking van het laboratorium, dan kan u met uw klacht, opmerking of suggestie ter verbetering altijd terecht bij de bij de kwaliteitsverantwoordelijke, de  laboratoriumdirecteur  of bij eender welke klinisch bioloog van het laboratorium.  
Elke klacht wordt geregistreerd, beoordeeld en behandeld. Uw feedback helpt ons om onze dienstverlening continu te verbeteren en ons aan te passen aan de  noden van de gebruikers.

382-MED