We streven er naar om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan patiĆ«nten en aanvragers. Bent u niet helemaal tevreden over de werking van het laboratorium, dan kan u met uw klacht, opmerking of suggestie ter verbetering altijd terecht bij de kwaliteitsverantwoordelijke, de  laboratoriumdirecteur  of bij eender welke klinisch bioloog van het laboratorium via Dokters Labo.  


Uw feedback helpt ons om onze dienstverlening continu te verbeteren en ons aan te passen aan de  noden van de gebruikers.

U wordt op de hoogte gesteld bij ontvangst en afhandeling van de geformuleerde klacht.

Opmerkingen:

  • Hoe meer details u meegeeft omtrent uw klacht, des te nauwgezetter kan uw klacht behandeld worden.
  • Klachten zonder duidelijke vermelding van uw naam en email adres worden eveneens geregistreerd. De gegrondheid van deze klachten wordt echter met de nodige voorzichtigheid bepaald.