Informatie aan de gezondheidsmedewerker


Handleiding voor monsterafname

De procedures voor bloedafname zijn hier terug te vinden.

Afnamemateriaal

Via deze link kunt u de lijst met afnamematerialen consulteren.

Instructies voor correcte monsterbewaring

Voor bepaalde testen is een correcte staalbewaring primordiaal, waardoor als algemene regel geldt de stalen zo snel mogelijk aan het laboratorium te bezorgen.  

Is een onmiddelijke bezorging aan het laboratorium niet mogelijk, respecter dan de richtlijnen in onderstaande tabel met betrekking tot de diverse staaltypes;

 BLOEDBUIZEN URINESTALEN MICROBIOLOGISCHE STALEN
KamertemperatuurKoelkast (4°C) Koelkast (4°C) of kamertemperatuur afhankelijk van staaltype (hemoculturen, lumbaal vochten en genitale stalen NOOIT gekoeld bewaren!)(contacteer laboratorium voor verdere inlichtingen).
Maximale tijd:
– Sedimentatie en stollingsonderzoeken: 4 u
– Klinische chemie en celtellingen: 24 u
Maximale tijd:  24u Maximale tijd: idealiter < 2u

Indien er voor bepaalde testen specifieke bewaaromstandigheden noodzakelijk zijn, kan dit teruggevonden worden in de labogids bij de respectievelijke test.